Schaktning

Schaktning

När man ska bygga hus eller anlägga en trädgård från grunden kan det vara nödvändigt att göra en schaktning innan det huvudsakliga arbetet kan påbörjas. Vi på Markarbeten Uppsala tar oss an olika uppdrag inom området och säkerställer att marken blir förberedd för det kommande anläggnings- eller markarbetet.

Vi kan vara behjälpliga med att både schakta bort och flytta jordmassor och har maskiner i olika storlekar som klarar av att hantera olika stora mängder med material.

Vi ser till att schakta säkert

När vi åtar oss ett schaktningsarbete utför vi det i enlighet med gällande säkerhets- och byggnadsreglar. Ett vanligt uppdrag som vi anlitas för att schakta för platta på mark vid husbygge. Då det kan bli stora mängder med jord som grävs bort och som är svåra att frakta bort på egen hand, ombesörjer vi att forsla bort schaktmassorna till en lämplig deponering. I de fall det är möjligt ser vi till att de bortgrävda massorna återanvänds i andra lämpliga projekt, då vi vill bidra till ett hållbart miljöarbete.

Schaktning

Låt oss bistå er vid schaktning i Uppsala

Att schakta för platta på mark är ett av de viktigaste stegen i en byggprocess. Ett arbete av det här slaget som inte är korrekt utfört kan få kännbara konsekvenser.

  • Vi följer gällande lagstiftning för det aktuella arbetsområdet
  • Alla våra medarbetare har adekvat utbildning och gedigen erfarenhet
  • Vi lämnar alltid platsen i ett välstädat och säkerhetsmässigt kontrollerat skick

Vad kostar schaktning och markarbeten?

I kostnadsförslaget, som är helt transparent och förbehållslöst, finner ni det pris för schaktning som ni kommer att betala, och det tillkommer inga dolda avgifter. Vi åtar oss uppdrag för såväl privatpersoner som företag och anlitas ofta av stora totalentreprenörer. Om ni har några spörsmål gällande vårt sätt att arbeta, vår maskinpark eller någon av de tjänster som vi erbjuder når ni oss via någon av de kontaktuppgifter som finns på hemsidan.

Innan ni anlitar oss för schaktning i Uppsala är ni välkomna att kontakta oss för att få en offert.