ROT-avdraget

En skattesubvention som gör arbetskostnaderna 30% billigare

ROT-avdraget instiftades för att stimulera företag i byggbranschen. En av grundreglerna gör gällande att skattesubventionen får nyttjas av privatpersoner som väljer att anlita företag med F- eller A-skattesedel.

Förkortningen ROT står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och avdraget får användas för arbeten i en fastighet som du äger och bor i. Subventionen ger dig rätt att dra av 30 procent av de arbetskostnader som uppstår när du anlitar fackmän och du kan dra av upp till 50 000 kronor per år och person.

ROT-avdrag vid markarbeten

Vi på Markarbeten i Uppsala får ofta frågan huruvida det är möjligt att nyttja ROT-avdraget vid ett markarbete eller schaktning.

Svaret är att det går att ta del av avdraget vid vissa markarbeten, och vi har vana att anlitas av kunder som tar del av avdraget när vi gräver för installationer som avloppsrör och kablar som ska anslutas till kunders bostäder. För att vara ROT-berättigande måste arbetena ha en direkt renoverande påverkan på ditt hus.

Ett smidigt förfarande

ROT är en subvention som är enkel att använda. Anledningen till detta är att förfarandet sker i enlighet med fakturamodellen, och det är således alltid vi som företagare som sköter kontakten med Skatteverket och tar upp avdraget i din slutfaktura. Du behöver endast förse oss med din fastighetsbeteckning samt ditt personnummer.